Werkgevers gaan per 1 januari 2020 voor de Werkloosheidswet 2,94% of 7,94% premie betalen per werknemer. Een verschil van 5%.

De sectorpremie voor de WW verdwijnt hiermee.

Om voor de lage premie in aanmerking te komen moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Contract onbepaalde tijd
  • Schriftelijk vastgelegd
  • Geen oproepkracht / min-max contract
  • BBL leerlingen
  • Werknemers jonger dan 21 jaar die minder dan 12 uur per week werken.

Wij kunnen u helpen om een addendum op de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te maken. Kosten hiervan zijn € 34,95 per addendum.

 

De schriftelijke overeenkomst dient vastgelegd te worden in de salarisadministratie. Deze dient door werkgever en werknemer getekend te zijn.

Als een werknemer meer dan 30% extra uren uitbetaald krijgt dan dient dit gecorrigeerd te worden en moet alsnog de hoge premie toegepast worden.