Heeft u een VAR verklaring? Let op; vanaf 1 april a.s. gaat dit wijzigen.

Laat u goed informeren wat voor u de gevolgen zijn. Bel vrijblijvend voor een afspraak naar ons kantoor (055) 579 11 70.

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Ingangsdatum: 1 april 2016

Wat verandert er?

Een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vervangt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor loonheffing.

  • Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn straks samen verantwoordelijk voor (het beoordelen van) de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf. Bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst een dienstverband constateert.
  • De Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten: algemene en individuele voorbeeldovereenkomsten, en overeenkomsten voor specifieke branches en beroepsgroepen. Zzp’ers en bedrijven kunnen de contracten downloaden, invullen en (steeds opnieuw) gebruiken.
  • Een opdrachtgever mag ook voor alle opdrachtnemers tegelijk een eigen overeenkomst opstellen voor soortgelijk werk. Na goedkeuring door de Belastingdienst is ook dit contract opnieuw te gebruiken.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

De wijziging gaat in per 1 april 2016. Er is een overgangsregeling. Uw VAR voor 2014 en 2015 blijft ook in 2016 geldig totdat deze wijziging ingaat. Wilt u weten of u voor 2016 een VAR moet aanvragen? Bel naar Verseput administratie & belastingadviseurs te Apeldoorn en laat u goed informeren. Telefoon (055) 579 11 70

U kunt nu al overeenkomsten laten beoordelen door de Belastingdienst. De Belastingdienst publiceert regelmatig nieuwe goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten.

Bron: Belastingdienst