Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de WIEG (Wet invoering Extra Geboorteverlof)

Verruiming van het geboorteverlof

Nu krijgen partners na de geboorte twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamzorg weer weg is. Deze vijf vrije dagen worden volledig uitbetaald.

Stap naar verdeling arbeid en zorg

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er trots op dat het kabinet deze stap zet om ouders met kinderen te ondersteunen in de verdeling van arbeid en zorg. “Zeker de eerste dagen met je kind zijn heel bijzonder. Fijn om dan meer tijd te krijgen, zodat je kunt wennen aan het leven met een baby erbij. Dat is een betere start voor iedereen: niet alleen voor de partner van de moeder, maar ook voor de moeder en het kind.”

In 2020 nog eens vijf weken extra

Ook regelt de nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon.
En wordt het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders verlengd, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in.

Echt samen!

“Een goed begin is het halve werk. Als je vanaf het begin al de taken thuis verdeelt, kun je daar later de vruchten van plukken. Dan doe je het écht samen: samen zorgen, samen werken”, zegt Koolmees. Bovendien blijkt uit meerdere onderzoeken dat langer geboorteverlof voor een betere binding tussen ouder en kind zorgt.

Bron: Rijksoverheid.nl
Foto: Eigen beeld