Wellicht heeft u ook debiteuren die niet of veel te laat betalen. Dan kunt u een deel van dat geld terugvragen bij de Belastingdienst.

Wijzigingen bepalingen terugvragen
BTW oninbare debiteuren

Per 1 januari 2017 zijn de bepalingen inzake het terugvragen van BTW van oninbare debiteuren gewijzigd. Voor oude vorderingen die vóór die datum zijn ontstaan en nu nog steeds niet zijn betaald, kunt u de BTW in de eerste aangifte over 2018 terugvragen. Daarbij is van belang dat de vordering niet al op een eerder moment  definitief en aantoonbaar oninbaar is geworden.

BTW-aangifte

Indien u zelf BTW-aangifte doet en nog openstaande vorderingen heeft met een factuurdatum van voor 2017, dan is het belangrijk dat u de hierin begrepen BTW terugvraagt in de aangifte over het 1e kwartaal 2018. Indien wij uw BTW-aangifte verzorgen, dan is het belangrijk dat wij tijdig weten van welke vorderingen de BTW kan worden teruggevraagd. Als een teruggaafverzoek te laat wordt gedaan, dan staat namelijk geen bezwaar of beroep bij de rechter open als de Belastingdienst het verzoek afwijst.

Als uw afnemer later toch nog betaalt, dan bent u het BTW-bedrag (helaas) alsnog verschuldigd in de aangifte over het tijdvak waarin u het bedrag ontvangt.

Meer weten? Neem contact op met ons kantoor. Onze collega’s beantwoorden graag uw vragen.

Telefoon: (055) 5791170
Mail: info@verseput.nl