Natuurlijk heeft u plannen voor de toekomst. Om dat te verwezenlijken heeft u misschien externe financiering nodig. Anno 2017 willen de banken, maar ook andere kredietverstrekkers, volledig en juist geïnformeerd worden. U heeft behoefte aan zo snel mogelijk duidelijkheid over of de financiering wordt verstrekt én zo ja, tegen welke condities.

De dienstverlening van de adviseurs van Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P) met betrekking tot het maken van een gedegen financieringsplan, helpt u hierbij. De ervaring leert dat vaak pas in een (te) laat stadium aan de koppeling tussen beleidsbeslissing en de bijpassende financiering wordt gedacht. Het besluit is genomen, het idee wordt uitgevoerd en/of is al tot koop of uitvoering van de plannen besloten. Wanneer dan de financiering niet (volledig) mogelijk blijkt te zijn en de investering moet worden aangepast aan de financieringsmogelijkheden, is veel tijd en geld verloren gegaan. Een vooraf goed doordacht financieringsplan kan dit voorkomen.

Vandaag speelt bancair krediet nog steeds een belangrijke rol, maar alternatieve financieringen zijn echter steeds meer in trek. De veranderingen op de Nederlandse financieringsmarkt zijn dan ook goed herkenbaar, steeds meer instellingen tonen interesse in de MKB financieringsmarkt en dat is goed nieuws voor het bedrijfsleven. Vooral nu de gevestigde banken terughoudend zijn. In deze tijden is het voor de MKB-ondernemer dan ook een voordeel om een onafhankelijke deskundige in te kunnen schakelen, die de regie omtrent de financiering uit handen neemt.

De 100% onafhankelijke adviseurs van CM&P stellen een gefundeerd financieringsplan op, wat u helpt bij het zoeken naar de juiste financieringsbronnen. Een diepgaand financieringsplan heeft echt meerwaarde, voor zowel banken, alternatieve financiers of een mix van financiers (de zogenoemde stapelfinanciering). Samen met u zoeken zij de voor u als ondernemer best passende financieringsmix.
CM&P heeft daarvoor vele samenwerkingsvormen en intensieve contacten met ruim 30 landelijke organisaties die de financierbaarheid van het MKB stimuleren. Uiteraard horen daar alle banken, de meeste factoring- en leasemaatschappijen, vrijwel alle crowdfundingplatformen (o.a. Collin Crowdfund), partijen zoals Spotcap en Qredits bij. Ook heeft CM&P contacten met financieringsplatformen, zoals Capsearch, waar financieringsvraag en -aanbod bij elkaar worden gebracht.
CM&P is ook geassocieerd lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen.

Claassen, Moolenbeek & Partners is een bedrijfskundig en bancair advieskantoor dat u als Nederlandse MKB-ondernemer begeleidt bij het bepalen en het regelen van uw financieringsbehoefte. Onze organisatie is in 1983 opgericht en heeft ruim 30 kantoren in Nederland met ruim 60 partners. Het kantoor te Zutphen bedient daarbij de MKB-ondernemers in de Stedendriehoek en omgeving.

Bent u nieuwsgierig geworden? Nadere informatie vindt u op www.cmenp.nl/zutphen of bel eens voor een vrijblijvend afspraak met Jan Klomp 06-81059292 of Victor Miedendorp de Bie 06-22798205.