Het najaar staat in het teken van het uitfaseren van DGA pensioen in eigen beheer.
Vanaf 1 juli 2017 kunt u niet langer in eigen beheer pensioen opbouwen. U kunt ook geen bedragen meer toevoegen aan pensioenvoorzieningen die u eerder in eigen beheer hebt gevormd.

Voor de DGA’s die advies nodig hebben bij het uitfaseren van de pensioenvoorziening, staat Next adviseurs en accountants klaar. Klik hier voor meer informatie

Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. Premievrij maken

De voorziening wordt actuarieel jaarlijks vastgesteld en het tot 31 december 2016 opgebouwde recht op ouderdomspensioen blijft gehandhaafd.
U ontvangt op pensioendatum uw ouderdomspensioen uit de BV tot overlijden; tenzij de BV de verplichting niet meer kan voldoen.
Bij een reeds ingegaan ouderdomspensioen blijft u de  jaarlijkse pensioenuitkering genieten.

  1. Omzetten van de pensioenvoorziening in een oudedagsverplichting (ODV).

De DGA voor wie afkoop niet mogelijk of wenselijk is, kan de fiscale waarde van de pensioenverplichting omgezet worden in een ODV.
De ODV wordt actuarieel jaarlijks vastgesteld. Op AOW leeftijd wordt deze verplichting in 20 jaar afgebouwd en uitgekeerd aan gerechtigde.
De DGA kan het gereserveerde bedrag op elk moment opeisen voor de aankoop van een lijfrente bij een professionele verzekeraar.

Afkopen kan op 2 manieren:

  1. Afkoop van het pensioen en de netto afkoopsom vervolgens beleggen in box 3.

De rechten op toekomstig (of reeds ingegaan) pensioen worden afgekocht. De BV maakt de afkoopwaarde over aan de gerechtigde onder inhouding van loonbelasting.
De gerechtigde beschikt ter vrije besteding over de afkoopsom. De afkoopsom wordt vervolgens belast in Box 3.

  1. Afkopen van het pensioen en de netto afkoopsom als kapitaal in de BV storten.

Hiermee wordt het eigen vermogen van de BV verhoogd; middels het uitgeven van aandelen door BV.

Voor het afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) moet voor de belastingdienst een formulier worden ingevuld en er moet een overeenkomst worden opgesteld om een en ander vast te leggen. Wij helpen u er graag mee.

Heeft u advies nodig?
Neem contact met ons op.