Als klant van een bank is het natuurlijk fijn als je regelmatig op de hoogte wordt gehouden over belangrijke wijzigingen. Vorige week kwam het bericht dat de ABN AMRO BANK haar voorwaarden van het zakelijke betaal- en zakelijke spaarrekening vanaf 1 oktober 2016 gaat wijzigen.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 oktober 2016 is in de voorwaarden opgenomen dat de ABN AMRO u negatieve rente kan rekenen over (een deel van) het geld op uw zakelijke betaal- en spaarrekeningen. Deze aanpassing betekent niet automatisch dat dit ook gebeurt, ABN AMRO zegt ernaar te streven om klanten met een beperkt saldo op hun rekening(en) zoveel mogelijk te ontzien.

Waarom?

Op dit moment zijn de rentes uitzonderlijk laag. Er wordt in sommige gevallen zelfs met negatieve rente gerekend. De Europese Centrale Bank (ECB) leent geld aan banken tegen lage tarieven, haar beleid is de afgelopen jaren gericht geweest op het stimuleren van de economie door de rente laag te houden. Het gevolg is dat de rente die de banken momenteel van de ECB krijgen negatief is: ze betalen dus geld voor het lenen en het stallen van geld bij de ECB, dit is momenteel -0,4%.

Als de geldmarktrente negatief blijft of verder zal dalen, zullen de kosten voor de bank toenemen, waardoor de ABN AMRO zich genoodzaakt ziet rente te vragen op betaal- en spaarrekeningen.

Wat denkt u?

De bank geeft aan hiermee in te spelen op uitzonderlijke marktomstandigheden “wanneer dat nodig zou kunnen zijn” want hoe het straks allemaal gaat worden kunnen ze niet voorzien. Wat denkt u? Is het tijd voor een nieuwe generatie (bank)adviseurs, die weet wat er speelt en duidelijkheid in de onwetendheid brengt?