Sinds 1 januari jl. mag een plastic tas niet meer gratis worden weggegeven in Nederland. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is gestart met een campagne om de nieuwe regelgeving breed onder de aandacht te brengen. Zo hebben winkeliers een informatiepakket ontvangen met een sticker en een poster voor in de winkel. Daarnaast is er een postercampagne in de abri’s van winkelstraten. Zo wordt het winkelend publiek op de nieuwe regels gewezen.

Prijs

De prijs voor een plastic tasje staat niet vast. Winkeliers mogen namelijk zelf bepalen welke prijs hun klanten moeten betalen voor een plastic tas. In het verbod is wel een richtprijs opgenomen. Die ligt op 25 eurocent. Is er btw verschuldigd over de levering van de tas? Zo ja, tegen welk btw-tarief?

21% btw

Voor levering van de tas geldt het tarief van 21% btw. Het maakt niet uit of er ook producten in de tas zitten die met 6% btw belast zijn. De tas wordt dus niet als verpakkingsmateriaal beschouwd. Het gaat namelijk om de levering van een apart goed en dus ook een daarbij behorend btw-bedrag. Normaal gesproken zitten de kosten voor verpakkingsmateriaal en vervoer in de totale vergoeding voor de levering van een product.

Afgerond

Bij de berekening van de verschuldigde btw over de plastic tas wordt het belastingbedrag afgerond op hele centen. Bevat het bedrag van de verschuldigde btw meer dan twee cijfers achter de komma, dan wordt het derde cijfer achter de komma naar beneden of naar boven afgerond op de dichtstbijzijnde cent. Zijn de bedragen kleiner dan € 0,005, dan rondt u ze naar beneden af en bedragen van € 0,005 of hoger worden naar boven afgerond. Rekent u 25 eurocent voor een plastic tas, dan is het verschuldigde btw-bedrag afgerond:  21/121 x € 0,25 = € 0,04.

U kunt de afronding op twee manieren toepassen. Of apart op de plastic tas of op het totaalbedrag van een aantal geleverde goederen samen, zoals op de kassabon of winkelmandje als totaal staat. Het is wel verplicht om één manier aan te houden.

Waarom deze maatregel?

Deze maatregel is bedoeld om het aantal plastic tasjes terug te dringen en daarmee de schade voor het milieu te verminderen. Het is al langer gebruikelijk om voor een (grote) boodschappentas in de Nederlandse supermarkten te betalen. Nu geldt een verbod voor alle winkels. Er zijn enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het om verswaren en levensmiddelen gaat. Die mogen nog wel in dunne plastic tasjes worden verpakt als dit voedselverspilling tegengaat of als er geen andere manier is deze hygiënisch te verpakken.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Verseput administratie & belastingadviseurs via 055 579 11 70.

Meer informatie over de regelgeving rondom plastic tasjes is ook terug te vinden op de website van De Rijksoverheid.