In de maand januari 2019 worden alle btw-ondernemers weer uitgenodigd voor het doen van aangifte BTW over het laatste tijdvak van 2018. In de meeste gevallen betreft dit het 4e kwartaal 2018, maar voor de ondernemers die per maand aangifte doen, betreft dit de maand december 2018.
Heeft u de btw-aangifte al ingevuld?

Afrekening btw-jaar 2018

In deze laatste aangifte van het jaar 2018 maakt u in feite een afrekening over het BTW jaar 2018. U neemt de reguliere aangifte-gegevens mee, maar u kijkt ook naar eventuele correcties in vorige tijdvakken. Daarnaast dient er in het laatste tijdvak rekening worden gehouden met zogenaamde correcties vanwege bijtelling privé gebruik auto, goederen, diensten en personeelsverbruik.

Houdt u er rekening mee dat u de aangifte hebt ingediend en betaald op uiterlijk 31 januari 2019? Zorg dat u op tijd betaalt om een boete te voorkomen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw btw-aangifte?

Wij zijn graag uw (BTW)steuntje in de rug en helpen u graag met uw aangifte. Bel naar 055-5791170 of stuur een mail naar info@verseput.nl