Nieuws

NOODPAKKET BANEN EN ECONOMIE

Loon werknemers Er was al een regeling middels het aanvragen van werktijdverkorting oftewel deeltijd WW. Dit systeem is gericht op jaarlijks zo’n 200 aanvragen. Inmiddels zijn er 78.000 aanvragen ontvangen. Hier is de regeling niet op berekend. Daarom is deze regeling met onmiddellijke ingang ingetrokken en wordt tegelijkertijd gewerkt aan de invoering en openstelling van …

Belasting - Nieuws - Tips

Heeft u problemen met betalingen door het Coronavirus of verwacht u deze te krijgen?

Wanneer u in de problemen komt met uw liquiditeit, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid voor bijzonder uitstel van betaling. Wat houdt dit in? Wanneer u schriftelijk kunt onderbouwen dat u in liquiditeitsproblemen komt, door het Coronavirus, kunt u schriftelijk een verzoek indienen voor uitstel van betaling. Dit is mogelijk voor de volgende belastingen; Omzetbelasting Loonheffing …

Nieuws - Tips

Laat uw berekening LIV en LKV controleren

UWV stuurt uiterlijk 15 maart een voorlopige berekening tegemoetkomingen WTL ( wet tegemoetkomingen loondomein) aan werkgevers die hier recht op hebben. In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd LIV) LIV Het LIV is …

Nieuws - Tips

Aanbod oproepkrachten

Per 1 januari 2020 dient de werkgever inzake de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) alle oproepkrachten die langer dan 12 maanden in dienst zijn een aanbod te doen van het gemiddeld aantal gewerkte uren. Dit dient de werkgever schriftelijk te doen en de werknemer dient schriftelijk akkoord te geven of niet. Als de werkgever geen …

Nieuws

Werktijdverkorting nu ook mogelijk door Coronavirus

Heeft uw organisatie tijdelijk minder werk door het coronavirus? Dan heeft u de mogelijkheid als werkgever om voor de werknemers een tijdelijke WW-uitkering voor de niet gewerkte uren te ontvangen. U kunt dan gebruik maken van de regeling werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is bedoeld voor werkgevers die vanwege buitengewone omstandigheden ( waaronder het coronavirus), minimaal …

Nieuws - Tips

Leer beter boekhouden met Exact online

Als ondernemer heeft u de focus volledig op uw onderneming. Voor de administratie neemt u vaak te weinig tijd of heeft u onvoldoende kennis in huis. Worstelt u, net als veel andere ondernemers, met vragen zoals “Boek ik de administratie wel goed? Hoe kan ik tijd besparen op het bijwerken van mijn administratie? Deze vragen …

Nieuws

De aangifte inkomstenbelasting 2019 staat voor de deur

Vanaf 1 maart a.s. kunt u aangifte inkomstenbelasting 2019 doen. Inmiddels hebben de eerste mensen de uitnodiging voor het doen van de aangifte ontvangen. Heeft u alle papieren al compleet, maar vindt u het lastig om de aangifte zelf in te vullen? Bij ons kunt nu al uw aangifte laten verzorgen.

Nieuws

Transitievergoeding per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de berekening voor de transitievergoeding veranderd. De werknemer heeft vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst al recht op een transitievergoeding bij ontslag. Werknemer heeft recht op 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag. De verhoogde opbouw van werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn komt …

Nieuws

Uitstel schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader WAB

Op 1 januari 2020 trad de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking. Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen moet de werknemer een vast contract hebben. Dit vaste contract moet schriftelijk zijn vastgelegd. De lage premie geldt niet voor oproepkrachten die een contract voor onbepaalde tijd hebben.

Nieuws

aanzegverplichting

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan heeft de werkgever altijd de verplichting om de werknemer op tijd te informeren of het contract wordt voortgezet of niet. De aanzegging dient schriftelijk te verlopen en moet minimaal 1 maand voor het bereiken van de einddatum aangezegd zijn. Aanzegverplichting geldt alleen voor de werkgever. Werknemers …