De BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskorting) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt namelijk dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. In dat geval moeten ondernemers de eventueel ontvangen steun terugbetalen. Ondernemers lopen in dat geval ook het risico dat zij, wegens rente, meer geld moeten terugbetalen dan zij via de BIK zouden hebben verkregen.

Korting op AWf premie

Het kabinet heeft gekeken op welke manier het BIK-budget zo snel mogelijk ten goede kan komen aan het bedrijfsleven en de besteding ervan zo dicht mogelijk blijft bij het beleidsdoel van de BIK. Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.

Meer weten?

Op de website van RVO leest u de volledige uitleg in de Kamerbrief. Heeft u vragen m.b.t. de BIK-regeling? Neem dan gerust contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 055 579 1170. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@verseput.nl. We helpen u graag op weg.