De adviseurs van Verseput kijken verder dan hun eigen database, daarom vragen wij uw aandacht voor de door bureau Streefkerk te Apeldoorn gehanteerde methodiek voor het vaststellen van een beloning op basis van competenties. Deze methodiek heet “Bijdrage Afhankelijke Beloning”. In de leaflet wordt uitgebreid uitleg gegeven over de werkwijze en de uitgangspunten.

Interessant voor alle werkgevers !

Wilt u meer informatie ?

Uiteraard kan dat via ons kantoor, maar u kunt ook contact zoeken met de specialist van bureau Streefkerk, t.w. Arie Schreuder.
U kunt hem bellen; (088) 443 44 10
U kunt hem mailen; a.schreuder@bureaustreefkerk.nl

Bekijk leaflet