Sinds 1 maart is het mogelijk om je aangifte inkomstenbelasting in te dienen bij De Belastingdienst. De eerste dagen kampte De Belastingdienst met een fikse storing. Daarom geeft De Belastingdienst mensen extra tijd om aangifte te doen. De deadline is verplaatst van 1 mei naar 8 mei. Wie snel bericht wil van de Belastingdienst over de definitieve aanslag moet uiterlijk 8 april aangifte doen in plaats van 1 april.

De eerste vier dagen kregen mensen die aangifte probeerden te doen meldingen ze het later opnieuw moeten proberen. Inmiddels denkt de Belastingdienst het probleem in kaart te hebben. De komende dagen wordt de capaciteit opgeschaald zodat meer mensen tegelijk kunnen inloggen. De systemen van de Belastingdienst konden de afgelopen dagen de drukte niet aan. ER worden minder mensen toegelaten in het systeem en dus krijgen veel mensen te horen dat ze later moeten terugkomen voor hun aangifte. Bij mensen die wél kunnen inloggen, zijn soms de gegevens die normaal gesproken vooraf zijn ingevuld niet beschikbaar.

Inkomensverklaring

Daarnaast klagen verschillende mensen dat ze geen inkomensverklaring kunnen opvragen. Die verklaring is bijvoorbeeld nodig voor het verkrijgen van een sociale huurwoning. De Belastingdienst raadt mensen aan om toch te blijven proberen om via de site of om telefonisch de verklaring aan te vragen. Het kan vijf dagen duren voordat de inkomensverklaring in huis is.

Hulp nodig bij het invullen van uw aangifte?

Dan kunt u bij ons uw aangifte laten verzorgen. Op onze website onder het kopje ‘particulieren’ staat een checklist waarin staat welke informatie en gegevens wij nodig hebben om de aangifte voor u in te kunnen vullen. Het enige wat u hoeft te doen, zijn de jaaropgaven en jaaroverzichten bij ons aan te leveren. Wij zorgen dat alles op de juiste wijze wordt ingevuld. 

Na uw goedkeuring wordt uw aangifte ingediend bij de Belastingdienst. Daarnaast is ook controle van uw aanslag bij het tarief inbegrepen. Zorg dat u deze checklist invult en samen met de bijbehorende documenten bij ons aanlevert. Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting hanteren wij de volgende vaste tarieven:

  • Aangifte inkomstenbelasting voor 1 persoon € 85,- inclusief btw.
  • Aangifte inkomstenbelasting voor 2 personen (fiscaal partners) € 130,- inclusief btw.

Wilt u gebruikmaken van ons online klantenportaal met digitale checklist? Geeft u dan uw e-mailadres aan ons door. Vermeld in het verzoek dat u zich wilt aanmelden voor het online klantenportaal voor de aangifte inkomstenbelasting 2020. We helpen u graag!