Leer beter boekhouden met Exact online

Als ondernemer heeft u de focus volledig op uw onderneming. Voor de administratie neemt u vaak te weinig tijd of heeft u onvoldoende kennis in huis. Worstelt u, net als veel andere ondernemers, met vragen zoals “Boek ik de administratie wel goed? Hoe kan ik tijd besparen op het bijwerken van mijn administratie? Deze vragen krijgen wij vaker te horen en daar willen wij u bij helpen.

(meer…)

Lees verderLeer beter boekhouden met Exact online

De aangifte inkomstenbelasting 2019 staat voor de deur

Vanaf 1 maart a.s. kunt u aangifte inkomstenbelasting 2019 doen. Inmiddels hebben de eerste mensen de uitnodiging voor het doen van de aangifte ontvangen. Heeft u alle papieren al compleet, maar vindt u het lastig om de aangifte zelf in te vullen? Bij ons kunt nu al uw aangifte laten verzorgen.

Lees verderDe aangifte inkomstenbelasting 2019 staat voor de deur

Transitievergoeding per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de berekening voor de transitievergoeding veranderd. De werknemer heeft vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst al recht op een transitievergoeding bij ontslag. Werknemer heeft recht op 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag.

De verhoogde opbouw van werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn komt te vervallen.

Toevoegen andere looncomponenten

Bij het basis bruto maandsalaris telt u eventueel ander loon en de vakantiebijslag op.
Als ze van toepassing zijn worden de volgende vormen van salaris in de berekening meegeteld:

  • Bonussen;
  • Winstuitkeringen;
  • ploegentoeslagen;
  • overwerkvergoedingen;
  • variabele eindejaarsuitkeringen.

(meer…)

Lees verderTransitievergoeding per 1 januari 2020

Uitstel schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader WAB

Op 1 januari 2020 trad de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking.

Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen moet de werknemer een vast contract hebben. Dit vaste contract moet schriftelijk zijn vastgelegd.

De lage premie geldt niet voor oproepkrachten die een contract voor onbepaalde tijd hebben.

(meer…)

Lees verderUitstel schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader WAB

aanzegverplichting

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan heeft de werkgever altijd de verplichting om de werknemer op tijd te informeren of het contract wordt voortgezet of niet.

De aanzegging dient schriftelijk te verlopen en moet minimaal 1 maand voor het bereiken van de einddatum aangezegd zijn. Aanzegverplichting geldt alleen voor de werkgever. Werknemers hebben geen plicht van tevoren mede te delen of ze het contract willen beëindigen of verlengen.

(meer…)

Lees verderaanzegverplichting