Er heerst voortdurend onduidelijk over de status van een zzp’er, is er wel of geen spraken van een dienstbetrekking? Zelfs de staatssecretaris kan hier geen duidelijk antwoord op geven.

De Staatssecretaris van Financien heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Klein over de fiscale behandeling van zzp’ers. Hij zegt onder meer dat de Belastingdienst en het UWV bij de rechtstreekse inhuur van zzp’ers maatregelen hebben getroffen om te bewerkstelligen dat buiten dienstbetrekking gewerkt kan worden. Het is echter niet uit te sluiten dat er in individuele gevallen toch sprake is van een dienstbetrekking. De Belastingdienst en het UWV zullen, net als andere opdrachtgevers, in hun processen moeten borgen dat er ook feitelijk geen sprake is van een dienstbetrekking.

Verder vindt hij dat het storten door de opdrachtgever van een deel van de factuursom op een g-rekening van een leverancier die een zzp’er levert (uitlener), geen oneigenlijk gebruik van de g-rekening vormt. Een opdrachtgever die personeel inhuurt weet immers niet wat de precieze inhoud is van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer/uitlener en het ingeleende personeel.

Bij oneigenlijk gebruik van de g-rekening kan de g-rekeningovereenkomst worden opgezegd. De g-rekening wordt dan door de bank ingetrokken na opzegging door de Belastingdienst.

bron: Belastingdienst