Wet DBA

Vanaf 1 mei 2016 is de Wet DBA ingegaan, dit betekent dat de VAR is verdwenen. Er is een overgangsperiode van één jaar, waarin jij als zzp’er de tijd hebt om je werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft twintig vragen van het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van CDA beantwoord over deze nieuwe Wet. Met deze blog informeer ik jullie als zzp’er graag over de belangrijkste punten.

Modelovereenkomsten

Of je de modelcontracten heel precies moet naleven, is de vraag. Er wordt aangegeven dat een kleine incidentele afwijking niet direct zal leiden tot het vervallen van de zekerheid van het contract. De relevante bepalingen zijn in de algemene modelovereenkomsten geel gemarkeerd. Van belang is dat er volgens die bepalingen wordt gewerkt.

Voor zzp’ers waarbij heel duidelijk is dat iemand als een zzp’er werkzaam is, is het niet nodig om met een door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst te werken. Deze modelovereenkomsten zijn alleen bedoeld voor gevallen waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. Indien de zzp’er overeenkomstig de modelovereenkomst werkt, dan heeft de zzp’er echt zekerheid dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. Volgens Staatssecretaris Wiebes gaat de positie van zzp’ers er daarmee op vooruit. Een controle van naleving van de overeenkomsten zal door de Belastingdienst plaatsvinden door het ter plaatse waarnemen van hoe de zzp’er zijn werk verricht.

Factoren

Er zijn een aantal factoren benoemd in de beantwoording van de vragen die een aanwijzing kunnen zijn voor het bestaan van een dienstbetrekking:

  1. Deelname aan de pensioenvoorziening en aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de opdrachtgever
  2. Deelname aan vergaderingen bij de opdrachtgever, dit is wel afhankelijk van de aard van de vergadering
  3. Het geven van een vergoeding voor een opleiding of cursus
  4. Het ter beschikking stellen van bedrijfskleding
  5. Het ter beschikking stellen van veiligheidsmiddelen
  6. Het ter beschikking stellen van een kantoorplek

Dit zijn allemaal factoren die je als zzp’er meestal zelf zal moeten verzorgen, waardoor dit dus aanwijzingen zijn voor het bestaan van een dienstbetrekking.

Het is dus voor de Wet DBA van belang om vanaf nu jezelf af te vragen of je moet gaan werken met een modelovereenkomst. Je hebt hiervoor de tijd tot 1 mei 2017  om een andere werkwijze in werking te zetten. Als je hulp hierbij nodig hebt, neem dan gerust eens contact op met ons.

Zie voor alle twintig vragen en antwoorden: Beantwoording Kamervragen CDA

Auteur: Chantal de Hoop assistent administratie- en belastingconsulent