Is er sprake van een tijdelijk contract? Dan ben je als werkgever altijd verplicht om de werknemer op tijd te informeren of het contract wordt voortgezet of niet. Hier zijn een aantal eisen aan verbonden:

  • De aanzegging dient schriftelijk te gebeuren;
  • Doe dit minimaal 1 maand voor de einddatum van het contract;
  • Deze ‘aanzegverplichting’ geldt alleen voor de werkgever. Mocht je als werknemer het contract willen beëindigen, ben je niet verplicht dit volgens bovenstaande eisen aan te geven.

Hulp nodig bij uw aanzegging? Wij kunnen dit voor u verzorgen. Wordt het contract niet verlengd, dan vragen wij €15,- voor de schriftelijke aanzegging. Bij verlenging verzorgen wij de schriftelijke aanzegging tegen dezelfde voorwaarden voor €20,-

Geldt deze verplichting voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten?

Nee, een aanzegverplichting is alleen geldig bij arbeidscontracten met een looptijd van 6 maanden of langer. De verplichte aanzegging geldt ook niet voor tijdelijke contracten waarin geen kalenderdatum als einddatum is genoemd. Denk dan bijvoorbeeld aan een contract dat eindigt als een project is afgelopen of als een vervangen zieke of zwangere werknemer weer terugkeert binnen het bedrijf.

Wat zijn de gevolgen voor de werkgever bij niet nakomen van aanzegplicht?

Indien de werkgever zijn aanzegplicht niet of niet op tijd nakomt, betekent dat niet direct dat de arbeidsovereenkomst doorloopt. Hier is pas sprake van zodra de werknemer door blijft werken na de oorspronkelijke datum.

Het niet nakomen van de aanzeggingsverplichting heeft wél als gevolg dat de werkgever een financiële vergoeding van één bruto maandsalaris (incl. vakantiegeld en andere vaste looncomponenten) aan zijn werknemer dient te betalen. Deze vergoeding geldt alleen als werkgever in het geheel niet heeft aangezegd.

Voorbeeld: als de werkgever 1 week van tevoren ‘aanzegt’, dient hij 3 weken loon door te betalen. Over deze vergoeding dient nog wel loonbelasting ingehouden te worden. De werknemer ontvangt dus het brutosalaris minus de loonbelasting. 

Bovenstaande sanctie is ook van toepassing als de werkgever mondeling de aanzegging heeft gedaan, maar niet schriftelijk. Een aanzegging per e-mail wordt wél als een schriftelijke aanzegging beschouwd.